Polityka Cookies

Polityka Cookies www.monikagaralowska.com

 

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj www.monikagaralowska.com. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 600 960 707, adres e-mail: kontakt@monikagaralowska.com, w związku z realizowaną przez Monikę Garalowską zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Monika Garalowska.

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

 Używamy Cookies technicznych w celu:

– zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej

– zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

– umożliwienia automatycznego uzupełniania pól w formularzu kontaktowym i w formularzu rezerwacji

Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy.

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

– dane wpisane w pola formularza kontaktowego i formularza rezerwacji

– wyrażona zgoda na używanie cookies

– dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

 Informujemy, iż nie przekazujemy danych innym przedsiębiorstwom.

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: https://monikagaralowska.com/nowastrona/index.php/polityka-prywatnosci

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.